arrows-1_minimal-left
tomas-vlcek_slider (5)
tomas-vlcek_slider (4)
tomas-vlcek_slider (3)
tomas-vlcek_slider (2)
tomas-vlcek_slider (1)

Kominické práce
Tomáš Vlček

PRICE:

$1,178.899

Tomáš
Vlček

28

let zkušeností

300+

Spokojených klientů

2

VYškolení pracovníci

400+

zrevidovaných komínů

Kominické práce

Tomáš Vlček

Kominickou činnost provádíme od roku 1994 a jsme členem společenstva kominíků

Společenstvo kominíků je dobrovolná profesní organizace sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Účelem a smyslem této organizace je ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

Provádíme:

  • čištění komínů a kouřovodů
  • revize a kontroly spalinových cest
  • vložkování komínových průduchů
  • stavby nových komínových těles (Schiedel, CIKOkomíny, EKO komíny)

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás a my vám vytvoříme cenovou nabídku

Naše přednosti

Flexibilita

Vyškolení pracovníci

MICROWAVE

Rychlost

Nízká cena

Kvalitní materiály

čištění komínů

Čištění komínů a kouřovodů

Lhůty pro čištění, případně kontrolu stavu komínů určuje vyhláška č.34/2016 Sb., o čištění komínů:
kotle na plynná paliva : výkon do 50 kW – 2× ročně, nad 50 kW – 4× ročně
u nevložkovaných komínů na tuhá paliva 6x ročně
kotle na tuhá a kapalná paliva 4× ročně
Orientační cena: 80- 120,-Kč za 1 komín

Co je čištění ?

Dle vyhlášky č.34/2016  Sb. je povinen vlastník, správce a uživatel budov, jiných objektů včetně rekreačních, zajistit čištění a kontrolu komínů prostřednictvím odborné firmy ve stanovených lhůtách. Čištění komínů je mechanické odstranění produktu spalování (pevné částice spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzátní jímky. Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu. Kontrola komínu není vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby.

Čištěním se rozumí: zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu), odstranění sazí z půdice komínového průduchu, kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod. Posouzením se rozumí : zjištění stavebního stavu spalinové cesty (stav použitého materiálu a provedení, vlhkost zdiva apod.), zjištění těsnosti spalinové cesty, případná kontrola komínovou kamerou, kontrola požární bezpečnosti, kontrola odstranění závad z předešlé prohlídky .

Revize a kontroly

Revize a kontroly

Provádíme revize a kontroly spalinových cest, jak výchozí před uvedením spalinové cesty do provozu, tak periodické u stávajících objektů. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, provádíme prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.
Revizní zprávy jsou prováděny jako součást kompletního zhodnocení celé spalinové cesty:

  • revize spalinové cesty
    Při vyhotovení nové spalinové cesty nebo při připojování či výměně spotřebiče, je nutné tuto zprávu vystavit dle vyhl. č. 34/2016 Sb
  • čištění a kontrola spalinové cesty
    Pro čištění a kontrolu spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 sb. Součástí periodické revize je i prohlídka a čištění.

Revize a kontroly

Posouzení spalinové cesty

KDY

PODMÍNKY

PLATNOST

Kontakt

Tomáš Vlček